KURSY SPECJALISTYCZNE

EFR

EFR to kurs dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. To umiejętności niezbędne we wszelkich sytuacjach awaryjnych. Nauczysz się podstawowych zasad i przećwiczysz udzielanie pierwszej pomocy, a będziesz miał pewność, że w przyszłości poprawnie i efektywnie zareagujesz!

Podczas sesji teoretycznych i zajęć praktycznych kursu nauczysz się:

 • procedur podtrzymywania życia oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);
 • przeciwdziałania i postępowania przy wstrząsie;
 • postępowania w przypadku urazu kręgosłupa;
 • używania środków ochrony osobistej;
 • odpowiednio przygotować apteczkę.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, nie tylko dla nurków, gdyż nauczane na nim umiejętności mogą przydać się w sytuacjach awaryjnych w życiu codziennym. Do kursu nie ma żadnych wymagań wstępnych – każdy, kto chce może w nim wziąć udział!

Ukończenie tego kursu wymagane jest do zdobycia uprawnień nurka Rescue. W połączeniu z kursami: Rescue i Ratownika Tlenowego, kurs EFR zapewnia Ci niezbędne umiejętności do reagowania podczas wypadków, także wypadków nurkowych.

Nie bój się udzielać pierwszej pomocy – zapisz się na kurs EFR i poczuj się pewnie w każdej sytuacji awaryjnej!

PADI Specjalizacja Mistrz Bojki

Mistrz Bojki to kurs dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas nurkowania. W czasie zajęć opanujesz jedną z najważniejszych umiejętności nurkowych – strzelanie bojki. Jest ona przydatna wszędzie – zarówno w polskich wodach, jak i podczas wyjazdów na safari czy dalekie wyprawy. Każde nurkowanie, każde wynurzenie powinno być poprzedzone wystrzeleniem bojki. Prawidłowe opanowanie tej umiejętności wymaga instruktażu i praktyki i to właśnie te dwie rzeczy oferujemy na tym kursie!

Kurs składa się z części teoretycznej oraz minimum dwóch nurkowań szkoleniowych. Umiejętność strzelania bojki potrzebna jest na każdym poziomie wyszkolenia, więc mogą w nim uczestniczyć wszyscy , poczynając od nurków OWD!

Podczas kursu nauczysz się oraz przećwiczysz:

 • jak przygotowywać i umocować różne typy bojek
 • jak przygotować je do strzelenia w różnych warunkach;
 • jak bezpiecznie i skutecznie strzelać boje różnego rodzaju ;
 • jak ocenić, która boja i sposób strzelenia są najlepsze w danej sytuacji.

Zostań w pełni samodzielnym i bezpiecznym nurkiem– naucz się nowej umiejętności pod okiem doświadczonego instruktora PADI! Kurs Mistrza Bojki może być również doskonałym i ważnym rozszerzeniem kursów AOWD i Rescue. Bardzo zaś pożądanym u każdego Divemastera.

PADI Ratownik Tlenowy

Ratownik Tlenowy PADI to kurs dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy tlenowej – umiejętności niezbędnych w awaryjnych sytuacjach nurkowych. Naucz się podstawowych zasad i przećwicz zastosowanie tlenu kiedy to konieczne, a będziesz miał pewność, że poprawnie i efektywnie zareagujesz!

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas których poszerzysz swoją wiedzę na temat urazów nurkowych oraz nauczysz się:

 • rozpoznawać objawy i symptomy urazów wymagających leczenia tlenem;
 • odpowiednio przygotowywać sprzęt tlenowy;
 • podawać tlen w sytuacji awaryjnej.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla nurków, ale nabyte na nim umiejętności mogą być również przydatne dla osób nienurkujących , które często towarzyszą swoim bliskim podczas ich podwodnych przygód. Do uczestnictwa w kursie nie jest wymagane wcześniejsze przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy.

Kurs ratownika tlenowego może być również doskonałym i ważnym rozszerzeniem kursów Rescue i Emergency First Response. Bardzo zaś pożądanym u każdego Divemastera.

Doskonała Pływalność

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania zerowej pływalności w czasie nurkowania, co pozwala na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dzięki mniejszemu zużyciu powietrza i mniejszemu zmęczeniu nurka, a także czerpanie większej przyjemności z nurkowania.

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, przybliżające kursantowi zagadnienia związane z doskonałą pływalnością, takie jak pływalność pod wodą, balast, opływowa sylwetka, wizualizacja, kondycja fizyczna.

Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • certyfikat PADI OWD lub równoważny

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie Głębokie

Głębiny morskie mają uwodzicielską moc. Przyciągają nas jak niegdyś Syreny Ulisesa. Ściany koralowe i szafirowa woda kuszą, żeby zanurzyć się głębiej, coraz głębiej, jeszcze głębiej… Wraki spoczywające na dnie zachęcają do podwodnych eksploracji. A czasem to po prostu sama głębokość staje się tajemniczym wyzwaniem. Nurek, którego nie nęciłaby głębokość jest rzadkością. Z zasady nurkowie to osoby żądne przygód, a nurkowanie głębokie to zdecydowanie PRZYGODA, niezależnie od tego czy chcemy badać wraki czy też zrobić kilka zdjęć. Jednak wraz z głębokością rośnie potencjalne ryzyko. Nie wszystkie zagrożenia związane z głębokością są oczywiste. Ten kurs pomaga poznać właściwe umiejętności i odpowiednie techniki pozwalające rozpoznać zagrożenia i stosownie na nie reagować. Wszystko po to by nurkowanie było bezpieczne i przyjemne.

Zajęcia teoretyczne, które rozwijają zagadnienia takie jak:

 • dlaczego i jak nurkować głęboko
 • limity głębokości
 • sprzęt do nurkowania głębokiego
 • techniki stosowane w nurkowaniu głębokim
 • narkoza azotowa (powtórzenie wiadomości z kursu AOWD)
 • choroba dekompresyjna (powtórzenie wiadomości z kursu AOWD)
 • latanie samolotem po nurkowaniu, podróż w góry i nurkowanie w górach
 • planowanie nurkowania przy użyciu RDP (powtórka)

Zajęcia praktyczne polegające na zaplanowaniu i wykonaniu 4 nurkowań na głębokościach od 18m do 40 m.

Uprawnienia: Uzyskanie certyfikatu Nurkowanie Głębokie (Deep Diver) PADI pozwala na nurkowanie bezdekompresyjne na głębokościach do 40 m.

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równorzędnego

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

EAN Diver – Nurkowanie Nitroksowe

Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych. Pierwszy krok do nurkowań technicznych.

Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, w czasie których poznajesz:

 • zasady planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza,
 • sprzęt, jakiego wymaga nurkowanie na wzbogaconym powietrzu i zasady jego konserwacji
 • teorię dotyczącą wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych

Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu i zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance oraz na zaplanowaniu i opcjonalnym wykonaniu 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Uprawnienia:
Po ukończeniu kursu nurek może:

 • nurkować na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%
 • nabywać lub wypożyczać butle, automaty i inny sprzęt do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%
 • rozpocząć szkolenie DSAT Tec Deep Diver

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równoważnego

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie Wrakowe

Kurs ten przybliży Ci problematykę związaną z nurkowaniem na wrakach, da teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych niebezpieczeństw oraz jak planować i bezpiecznie przeprowadzać nurkowanie wrakowe.

Zajęcia teoretyczne rozwijają następujące zagadnienia:

 • nurkowanie na wrakach a przepisy prawa
 • ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym
 • wymagane techniki nurkowania
 • poszukiwanie i badanie podwodnych wraków
 • wykonywanie map wraków
 • penetracja wraku

Na zajęcia praktyczne składają się 4 nurkowania na głębokość do 40 m:

 • pierwsze nurkowanie ma na celu przyzwyczajenie kursanta do specyfiki nurkowania na wraku i do metod nawigacji
 • drugie nurkowanie poświęcone jest wykonywaniu map i ocenie możliwej penetracji wraku
 • trzecie nurkowanie to praktyczne ćwiczenia penetracji wraku na zewnątrz
 • czwarte nurkowanie podzielone jest na 2 części. W czasie pierwszej części kursant wykonuje penetrację wraku pod nadzorem instruktora, podczas drugiej wykonuje ją już samodzielnie.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu Nurek Wrakowy PADI uprawnia do:

 • planowania, organizowania, wykonania i logowania nurkowań rekreacyjnych do wraków,
 • wykonywania ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostająć w sferze światła dziennego do głębokości 40 m (mierzonych zarówno w poziomie jak i w pionie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równoważnego

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie w Suchym Skafandrze

Nurkowanie w suchym skafandrze nie jest trudne. Ale jest wioele czynników odróżniających je od nurkowania w mokrym skafandrze. Kontrolowanie pływalności wymaga odmiennych technik. Także zakładanie i zdejmowanie suchego skafandra odbywa się w inny sposób, inne są również techniki konserwacji i napraw takiego skafandra. Kurs nurkowania w Suchych Skafandrach obejmuje wszystkie procedury potrzebne do wykonania tego typu nurkowań. Umożliwia nurkowanie w zimnych wodach, bez marznięcia!

Zajęcia teoretyczne obejmujące:

 • podstawowe wiadomości dotyczące ciepła i jego utraty w wodzie
 • porównanie właściwości mokrego i suchego skafandra
 • budowę suchego skafandra
 • dodatkowe wyposażenie, systemy balastu
 • regulację pływalności
 • konserwację, utrzymanie, przechowywanie oraz pakowanie suchego skafandra
 • drobne naprawy skafandra
 • sytuacje awaryjne w czasie nurkowania w suchym skafandrze
 • wskazówki dotyczące nurkowania w suchym skafandrze

Zajęcia praktyczne, na które składają się jedno nurkowanie basenowe oraz dwa nurkowania na wodach otwartych. Kursant uczy się technik nurkowania w suchym skafandrze i radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu umożliwia planowanie, organizowanie i nurkowanie w suchych skafandrach.

Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • certyfikat PADI OWD lub równoważny

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie Nocą

Nurkowanie nocą, kiedy panują zupełnie odmienne warunki niż w dzień, stawia przed nurkiem dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego umiejętności i poszerzyć wiedzę.

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z:

 • technikami nurkowania w nocy
 • sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym
 • przedstawicielami nocnych form życia podwodnego
 • zasadami planowania nurkowania nocnego
 • prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym.

Uprawnienia:
Po uzyskaniu certyfikatu Nurek Nocny (Night Diver) PADI możesz planować, organizować, przeprowadzać i logować nurkowania nocne.

Wymagania:

 • ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równoważnego

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie ze Skuterem

Nurkowanie ze skuterem pozwala w porywający sposób odkrywać dużo większe podwodne terytoria. Skuter prowadzi nas przez podwodny świat bez potrzeby wykonywania jakiegokolwiek ruchu płetwą. Jest to niesamowicie przyjemny sposób na odkrywanie podwodnego świata. Zamiarem tego kursu jest zapoznanie kursantów z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, procedurami, technikami, problemami, ryzykiem oraz przyjemnością nurkowania ze skuterem nurkowym. Kurs specjalistyczny PADI Skuter Nurkowy jest pomyślany jako bezpieczna, nadzorowana przez Instruktora forma wprowadzenia kursantów w ten typ nurkowania, w ramach limitów nurkowania rekreacyjnego.

Kurs obejmuje:

 • wykłady teoretyczne oraz 2 nurkowania na wodach otwartych,
 • podczas każdego nurkowania wykonasz różne ćwiczenia pod nadzorem Instruktora,
 • rozwijanie teoretycznej wiedzy kursantów na temat nurkowania ze skuterem nurkowym ,
 • umożliwienie kursantom zaplanowania, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia nurkowania ze skuterem nurkowym w warunkach podobnych lub lepszych w jakich nurek był szkolony,
 • pokazanie ryzyka związanego z nurkowaniem na skuterze oraz podanie technik i procedur unikania niebezpieczeństw,

Wymagania:

 • Wymagany certyfikat PADI Open Water Diver, Open Water Diver Junior lub stopień równorzędny innej organizacji .
 • Ukończone 12 lat

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie z Łodzi

Podczas kursu specjalizacyjnego nurkowania z łodzi PADI BOAT DIVER zdobędziesz bardzo praktyczną wiedzę na temat wyposażenia typowej łodzi nurkowej oraz nauczysz się zasad bezpiecznego nurkowania z łodzi o różnych wielkościach i przeznaczeniach: pontony, małe łodzie nurkowe oraz statki i kutry nurkowe. Na kursie dowiesz się w jaki sposób oraz gdzie bezpiecznie na łodzi możesz trzymać swoje wyposażenie nurkowe przed i po nurkowaniu. Poznasz i będziesz ćwiczył skoki do wody z różnych jednostek pływających.

Kurs obejmuje:

 • Umiejętność bezpiecznego nurkowania z łodzi, pontonu oraz dużego statku nurkowego.
 • Umiejętność wejścia do wody w pełnym sprzęcie nurkowym z różnych jednostek pływających.
 • Poznanie zasady nurkowania z łodzi oraz nauczysz się podstawowej terminologii związanej z pływaniem na łodziach, pontonach, żaglówkach i większych statkach nurkowych.
 • Do zaliczenia kursu niezbędne jest zaliczenie 2 nurkowań z jednostek pływających

Wymagania:

 • wiek: minimum 10 lat.
 • stopień PADI Open Water Diver (PADI OWD) lub podstawowy stopień nurkowy dowolnej organizacji nurkowej,

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Podwodna Nawigacja

Dzięki temu kursowi poszerzysz swoją wiedzę na temat nawigacji pod wodą i posiądziesz umiejętności, które pozwolą Ci przeprowadzać bezpieczne nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji naturalnej.

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:

 • znaczenie nurkowania nawigacyjnego
 • określanie odległości pod wodą
 • nawigacja naturalna pod wodą
 • korzystanie z wzorów nurkowych
 • nawigacja z kompasem
 • odnajdywanie miejsc nurkowych

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań na wodach otwartych na głębokości 6-12 m. w czasie których będziemy ćwiczyć umiejętności nawigacyjne z wykorzystaniem kompasu i orientacji naturalnej

Wymagania:

 • ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równoważnego

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Podwodny Przyrodnik

Przyjrzyj się bliżej morzu. Obserwuj symbiozę, prawo podwodnej dżungli, relacje w niej panujące pomiędzy roślinami i zwierzętami morskimi. Zdobądź wiedzę, nie tylko jak rozpoznawać podwodne stworzenia, ale również jak one oddziaływają na siebie i środowisko. Dowiedz się, dlaczego niektóre stworzenia zachowują się w dany sposób i jaka jest ich rola w ekosystemie.

Kurs obejmuje:

 • dwa nurkowania przyrodnicze
 • zdobycie wiedzy o podwodnym świecie.
 • dowiesz się jak ludzie postrzegają podwodny świat – fakty i mity.
 • poznasz techniki nurkowania chroniące naturalne środowisko.

Wymagania:

 • 10 lat
 • minimum certyfikat OWD

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Poszukiwanie i Wydobywanie

Kurs ten pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności poszukiwania pod wodą przedmiotów oraz sprawnego i bezpiecznego wydobywania ich na powierzchnię. Opanowanie tej sztuki pozwoli na odnalezienie i odzyskanie rzeczy zgubionych w czasie nurkowania lub takich, które przez przypadek znalazły się za burtą .

Kurs obejmuje:

 • planowanie, organizowanie, procedury, techniki, problemy i zagrożenia związane z podwodnymi poszukiwaniami i wydobywaniem obiektów
 • nurkowanie w warunkach słabej widoczności i techniki nawigacji pod wodą
 • właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektu, w tym użycie lin i kołowrotków oraz różnych sposobów poszukiwania
 • właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy wydobywaniu obiektów z użyciem różnych przyrządów

Wymagania:

 • ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równorzędnego

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

 

 

Wakacje życia

Niezapomniane, jedyne wakacje Twojego życia. Wspaniała przygoda, urokliwa przyroda i tchnienie historii.

Zobacz dalej

© 2024 SIRENA Diving Wszystkie prawa zastrzeżone

Zarządzanie stroną
selveco