Ochrona prywatności

Firma SIRENA Diving poświęca wiele uwagi ochronie poufności informacji użytkowników. Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji objaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych w witrynie sirena-diving.com i nie odnoszą się one do żadnych innych dostępnych online i offline witryn sieci Web, produktów ani usług firmy SIRENA Diving. Przez skorzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na sposoby gromadzenia i wykorzystywania informacji opisane w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

Zbieranie danych osobowych Jeśli zaistnieje taka potrzeba, firma SIRENA Diving zwraca się do użytkownika o podanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości (danych osobowych) lub informacji kontaktowych w celu dostarczenia usługi lub zrealizowania transakcji zamówionej przez użytkownika, takiej jak otrzymywanie informacji o produktach i usługach firmy SIRENA Diving, zamówienie biuletynów e-mail, uzyskanie dostępu do specjalnej witryny lub usługi o ograniczonym dostępie, zapisanie się do udziału w wydarzeniu lub szkoleniu czy zakup, pobranie i/lub rejestracja produktów dystrybuowanych przez firmę SIRENA Diving Zbierane dane osobowe użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy lub organizacji, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, adres służbowy lub domowy, informacje o funkcji służbowej, informacje o firmie oraz informacje dotyczące karty kredytowej.

Witryna może gromadzić pewne informacje dotyczące wizyty użytkownika, takie jak nazwa usługodawcy internetowego i adres IP, za pomocą których uzyskano dostęp do Internetu, data i godzina uzyskania dostępu do Witryny, strony otwierane podczas wizyty w Witrynie oraz adres internetowy witryny sieci Web, z której połączono się bezpośrednio z naszą witryną. Informacje te są wykorzystywane do usprawniania Witryny, analizowania trendów i administrowania Witryną. Niektóre z elementów witryny mogą zbierać informacje o sprzęcie i oprogramowaniu użytkownika w celu dostarczenia zamówionej usługi.

Wykorzystanie danych osobowych Dane osobowe zbierane w tej Witrynie będą wykorzystywane do obsługi Witryny oraz dostarczania usług lub realizowania transakcji zamówionych bądź zaaprobowanych przez użytkownika.

Na poparcie tych zastosowań, firma SIRENA Diving może wykorzystywać dane osobowe w celu świadczenia efektywniejszej obsługi klientów, usprawniania Witryny i wszelkich powiązanych produktów lub technologii oraz zwiększenia łatwości użytkowania Witryny przez wyeliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji bądź dostosowanie Witryny do preferencji lub zainteresowań poszczególnych użytkowników. Aby zaoferować użytkownikowi większość jednolitość działań przy kontaktach z firmą SIRENA Diving, informacje zgromadzone w witrynie sirena-diving.com mogą być łączone z informacjami zebranymi przez inne usługi firmy SIRENA Diving 

Za zgodą użytkownika, możemy wysyłać mu informacje o innych produktach i usługach firmy SIRENA Diving i/lub udostępniać jego dane osobowe partnerom firmy SIRENA Diving, których będą mogli użyć do wysyłania użytkownikowi informacji o swoich produktach i usługach.

Firma SIRENA Diving może ujawnić dane osobowe użytkownika, jeżeli jest do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do:

  • przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na firmę SIRENA Diving;
  • ochrony lub obrony praw albo własności firmy SIRENA Diving i jej witryn sieci Web oraz ochrony praw własności jej Partnerów;
  • wykonywania działań w krytycznych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników lub agentów firmy SIRENA Diving, użytkowników produktów i usług firmy SIRENA Diving lub bezpieczeństwa publicznego.
  • Dane osobowe zbierane w Witrynie mogą być przechowywane i przetwarzane na terenie Polski oraz dowolnego innego państwa, w którym działa firma SIRENA Diving, jej oddziały, przedstawicielstwa lub agencje. Przez skorzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych poza granice jego kraju.

Kontrola danych osobowych Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, dane osobowe podane przez użytkownika w Witrynie nie będą udostępniane poza firmę SIRENA Diving ani będące pod jej kontrolą oddziały i przedstawicielstwa bez zgody użytkownika. Tak jak opisano w następnej części, użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych i może dokonywać wyborów dotyczących sposobu kontaktowania się z nim.

Należy pamiętać, że niniejsze Zasady zachowania poufności informacji oraz wszelkie wybory dokonywane w Witrynie niekonieczne będą dotyczyć danych osobowych udostępnionych firmie SIRENA Diving w kontekście innych, działających osobno produktów i usług firmy SIRENA Diving

Witryna selveco.com może wysyłać okresowe wiadomości e-mail informujące o pomocy technicznej lub zagadnieniach bezpieczeństwa związanych z produktem lub usługą zamówioną przez użytkownika albo potwierdzające złożone zamówienie. W przypadku niektórych usług oferowanych w witrynie SIRENA Diving kontakt z klientem jest nieodłączną częścią usługi. Użytkownik nie może anulować subskrypcji takich wiadomości, ponieważ stanowią one integralną część wybranych przez niego usług.

Dostęp do danych osobowych Dane osobowe i preferencje kontaktowe podane w Witrynie użytkownik może przeglądać i modyfikować.

Bezpieczeństwo danych osobowych Firma SIRENA Diving dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Stosujemy wiele przeróżnych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Ochrona danych osobowych dzieci selveco.com jest witryną przeznaczoną dla ogólnego odbiorcy i nie zbiera umyślnie żadnych danych osobowych od dzieci.

Stosowanie plików cookie Stosowane w tej Witrynie pliki cookie mają na celu zapewnienie integralności procesu rejestracji oraz personalizację. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym przez serwery stron sieci Web. Pliki cookie nie mogą zostać wykorzystane do uruchamiania programów na komputerze ani do przenoszenia na niego wirusów. Są one przypisywane unikatowo do danego użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieci Web z domeny, która wystawiła dany plik cookie.

Użytkownik ma możliwość akceptowania bądź odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek sieci Web akceptuje pliki cookie, ale zwykle użytkownik może zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak aby pliki cookie były odrzucane. Wybranie opcji odrzucania plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji interaktywnych tej lub innych odwiedzanych witryn sieci Web.

Stosowanie sygnałów nawigacyjnych Strony sieci Web witryny sirena-diving.com mogą zawierać obrazy elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi — znane też pod nazwą jednopikselowych obiektów gif — które umożliwiają witrynie sirena-diving.com liczenie użytkowników odwiedzających te strony i dostarczanie współznakowanych usług. Witryna sirena-diving.com może dołączać sygnały nawigacyjne do promocyjnych wiadomości e-mail lub biuletynów w celu ustalenia, czy wiadomości te zostały otwarte i czy wykonano w związku z nimi jakieś czynności.

Niektóre z tych sygnałów nawigacyjnych mogą być umieszczane przez innych usługodawców w celu określania skuteczności naszych kampanii reklamowych lub komunikacji e-mail. Sygnały te mogą być wykorzystywane przez tych usługodawców do umieszczania stałych plików cookie na komputerze. Umożliwia to usługodawcy rozpoznawanie komputera przy każdych odwiedzinach określonych stron bądź wiadomości e-mail oraz kompilowanie anonimowych informacji związanych z wyświetlaniem tych stron. Witryna sirena-diving.com zabrania wykorzystywania sygnałów nawigacyjnych do zbierania lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Egzekwowanie niniejszych Zasad zachowania poufności informacji W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji należy skontaktować się z witryną selveco.com

Zmiany niniejszych Zasad zachowania poufności informacji Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji mogą być okresowo aktualizowane. Data zmiany zostanie odnotowana w pozycji „Zaktualizowano” znajdującej się w górnej części Zasad zachowania poufności informacji. W przypadku zmian merytorycznych w niniejszych zasadach użytkownik zostanie powiadomiony albo poprzez widoczne zawiadomienie na stronie głównej naszej witryny sieci Web, albo przez otrzymanie bezpośredniego powiadomienia. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych Zasad zachowania poufności informacji, aby być na bieżąco ze sposobem ochrony danych osobowych zbieranych w Witrynie. Dalsze używanie usługi oznacza zgodę na niniejsze Zasady zachowania poufności informacji oraz wszelkie ich aktualizacje.

Informacje kontaktowe Firma SIRENA Diving zachęca do przekazywania uwag na temat niniejszych Zasad zachowania poufności informacji. Jeżeli użytkownik uważa, że firma SIRENA Diving nie przestrzega niniejszych zasad, jest proszony o kontakt elektroniczny lub pocztą tradycyjną pod adresem podanym poniżej. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania zmierzające do niezwłocznego zidentyfikowania i naprawienia problemu.

 

SIRENA Diving,

Wojkowice, 01 maj, 2015

Wakacje życia

Niezapomniane, jedyne wakacje Twojego życia. Wspaniała przygoda, urokliwa przyroda i tchnienie historii.

Zobacz dalej

© 2024 SIRENA Diving Wszystkie prawa zastrzeżone

Zarządzanie stroną
selveco