Zostań Profesjonalistą

DIVEMASTER

„Per aspera ad astra”

Czy myślałeś o połączeniu swojej pasji do nurkowania z możliwością pracy jako przewodnik nurkowy i zdobycia interesującego zawodu? Taką szansę daje posiadanie uprawnień na poziomie Divemaster PADI. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych w Polsce i na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI i umożliwia zostanie profesjonalnym instruktorem.
Kończąc ten kurs nie tylko zapoznasz się z najnowszymi standardami szkoleniowymi, ale również zapoznasz się z pracą i standardami działania licencjonowanego Centrum Nurkowego PADI.
Program kursu obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia, oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera. Kurs obejmuje również serię wykładów obejmujących teorię nurkowania, planowanie i organizowanie nurkowań oraz asystowanie przy kursach.

SZCZEGÓŁY KURSU

Idea szkolenia na poziom Divemastera PADI

Jako pierwszy kurs PADI wprowadzający na profesjonalną ścieżkę nurkowania PADI, kurs Divemastera odgrywa kluczową rolę w systemie edukacyjnym PADI. Pozytywne ukończenie szkolenia daje rangę certyfikowanego asystenta instruktora. Będziesz nadzorować certyfikowanych nurków podczas ich aktywności nurkowych oraz inne osoby w trakcie poznawania przez nich podwodnego świata. Jest oczywiste, że jako Divemaster będziesz w znacznym stopniu wpływać na to, czy dane osoby zainteresują się nurkowaniem i czy uznają to za swoje nowe hobby. Jeśli skierujesz swe kroki w stronę dalszej edukacji na poziomie profesjonalnym, poprzez stopień Asystenta Instruktora będziesz mógł wziąć udział w kursie instruktorskim i otrzymać certyfikat instruktora jako Open Water Scuba Instructor.

Cele kursu:

 •  Rozwinąć wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego na organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie nurkowań rekreacyjnych.
 •  Rozwinąć wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego asystować przy kursach PADI
 •  Rozwinąć wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego na niezależne prowadzenie części kursów PADI (Scuba Review, Discover Scuba Diver, Skin Diver)
 •  Przygotować do treningu na poziomie instruktorskim.
 •  Przygotować do sprawnego działania w całości środowiska i przemysłu nurkowego.

Wymagania wstępne:

Aby osoba, zakwalifikowała się na kurs Divemastera, powinna:

 1. Być certyfikowanym na poziomie Advanved Open Water Diver (lub równoważnym). „Równoważność” jest tu rozumiana jako posiadanie certyfikacji na poziomie zaawansowanym, a nurek ma zalogowanych co najmniej 20 nurkowań dokumentujących doświadczenie w zakresie nurkowań nawigacyjnych i głębokich.
 2. Być certyfikowanym na poziomie Rescue Diver PADI (lub równoważnym). „Równoważność” jest tu rozumiana jako posiadanie certyfikacji na poziomie nurka ratownika organizacji innej niż PADI. Jeżeli kandydat na Divemastera przedstawia zaświadczania ukończenia równorzędnego kursu, powinien on także przedstawić dowód ukończenia kursy pierwszej pomocy w ostatnich 24 miesiącach. Jeżeli podczas oceny wstępnej umiejętności ratowniczych kandydat nie spełnia wymagań, powinien on wziąć udział w kursie Rescue Diver PADI.
 3. Mieć ukończonych i zalogowanych 20 nurkowań w książeczce nurkowej (log book) (do otrzymania certyfikacji potrzebnych jest zalogowanych 60 nurkowań)
 4. Dostarczyć instruktorowi zaświadczenie lekarskie, oświadczające że kandydat może uprawiać nurkowanie. Oświadczenie to powinno być wydane w okresie ostatnich 12 miesięcy. Lekarzem, który podpisuje oświadczenie nie może być osoba kandydata na Divemastera.
 5. Minimalny wiek: ukończone 18 lat.

Sprzęt kandydatów na Divemastera

Podczas szkolenia na wodach otwartych każdy z kandydatów powinien posiadać kompletne wyposażenie nurkowe typowe i konieczne dla danych warunków nurkowania w określonym miejscu nurkowym. Zalicza się tutaj (minimalne wymagania): maskę, płetwy, fajkę, jacket z inflatorem niskiego ciśnienia, butla nurkowa, automat oddechowy, alternatywne źródło powietrza, noszak (o ile nie jest zintegrowany z jacketem), system ciężarków, odpowiedni do warunków skafander nurkowy, czasomierze i głębokościomierze (komputer nurkowy), kompas, nóż/narzędzie nurkowe (chyba, że jest to zabronione przez lokalne prawo), sygnalizację awaryjna (gwizdek, boję sygnalizacyjną czy racę).

Materiały szkoleniowe

Każdy z kandydatów w cenie kursu otrzymuje obowiązkowe materiały:

 • Podręcznik kursu Divemaster PADI z hologramem niezbędnym do certyfikacji
 • Workbook – zeszyt ćwiczeń
 • Manual Instruktorski PADI
 • Tabliczki do ćwiczeń

PROGRAM KURSU DIVEMASTER PADI

I. Sprawdziany pływackie /basen/

 • Pływanie na czas na dystansie 400 m. bez sprzętu ABC 1.
 • Utrzymywanie się na wodzie przez 15 minut, ostatnie dwie min. dłonie nad powierzchnią wody. 2.
 • Pływanie na czas w ABC na dystansie 800 m. 3.
 • Holowanie nurka na czas w całym sprzęcie na dystansie 100 m. 4. II.

II. Umiejętności nurkowe / basen /

Ta część kursu stawia sobie dwa cele: zweryfikowanie czy kandydat potrafi wykonać poprawnie 20 podstawowych ćwiczeń nurkowych oraz rozwinąć umiejętność wykonywania tych ćwiczeń w jakości demonstracyjnej. Wykonanie ćwiczeń oceniane jest w skali od 1-5 punktów

 1. Zmontowanie, dopasowanie, przygotowanie, założenie i rozmontowanie sprzętu
 2. Kontrola bezpieczeństwa przed nurkowaniem (KOKOS)
 3. Wejście na głęboką wodę
 4. Sprawdzenie wyważenia na powierzchni
 5. Wymiana fajki na automat/automatu na fajkę
 6. 5-cio punktowe zanurzenie
 7. Odszukanie i oczyszczenie automatu
 8. Zdjęcie, założenie i oczyszczenie maski
 9. Zareagowanie na sytuację braku powietrza i oddychanie z alternatywnego źródła powietrza (stacjonarnie)
 10. Wynurzenie oddychając z alternatywnego źródła powietrza partnera
 11. Oddychanie ze wzbudzonego automatu
 12. Balansowanie na czubkach płetw – pivot (neutralna pływalność)
 13. 5-cio punktowe wynurzenie
 14. Kontrolowane wynurzenie awaryjne płynąc (CESA)
 15. Zawiśnięcie w toni (hover) bez ruchu przez 30 sekund
 16. Pływanie bez maski pod wodą
 17. Zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą
 18. Zdjęcie i założenie sprzętu powietrznego pod wodą
 19. Zdjęcie i założenie sprzętu powietrznego na powierzchni
 20. Zdjęcie i założenie systemu balastowego na powierzchni

III. Część Teoretyczna

Wykłady teoretyczne mają dwa zadania: rozwinięcie wiedzy kandydatów do poziomu pozwalającego w przyszłości podejmować prawidłowe decyzje oraz umożliwienie wzięcia udziału w kursie instruktorskim gdzie nie ma czasu na wykłady teoretyczne.Wykłady obejmują 12 tematów:

 1. Rola i charakterystyka Divemastera PADI
 2. Kierowanie działalnością nurkową certyfikowanych nurków
 3. Asystowanie studentom w czasie treningu
 4. Wprowadzenie do teorii nurkowej
 5. Fizyka nurkowania
 6. Fizjologia nurkowania
 7. Sprzęt nurkowy
 8. Teoria dekompresji i tabele RDP.
 9. Programy prowadzone przez Divemastera
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Rynek nurkowy
 12. Przyszła kariera nurkowa

EGZAMIN

IV. Egzamin teoretyczny

Aby otrzymać aplikację Divemastera wymagane jest zaliczenie wszystkich elementów kursu a ponadto z wykładów 1-8 zdać testowy egzamin teoretyczny na minimum 75%

V. Pozostałe wymagania kursowe

 • opracować mapkę miejsca nurkowego
 • drogę ewakuacyjną dla najbliższego akwenu
 • odbyć wymagane praktyki w czasie kursów nurkowych, programów prowadzonych przez Divemastera i nurkowań turystycznych
 • zapoznać się z funkcjonowaniem centrum nurkowego
 • zapoznać się z obsługą kompresora nurkowego
 • wykazać się umiejętnościami z zakresu ratownictwa nurkowego
 • zaliczyć sprawdzian umiejętności rozwiązywania problemów nurkowych (basen)

Wymagania wobec profesjonalizmu

Każdy kandydat na Divemastera PADI w czasie trwania kursu jest oceniany pod względem poziomu profesjonalizmu. Jest ona jednym z kryteriów całościowej oceny kandydatów i zawiera:

 • Aktywny i realny udział w sesjach szkoleniowych
 • Umiejętność bycia mentorem dla kursantów
 • Chętne wykonywanie poleceń instruktora
 • Przyjazne podejście i właściwe zachowanie w stosunku do kursantów i kadry
 • Przyjazne podejście do środowiska naturalnego i dbałość o nie
 • Zrozumienie roli Divemastera
 • właściwy wygląd
Teraz przed Wami otwiera się droga do tego by zacząć uczyć innych i z innymi dzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.

Wakacje życia

Niezapomniane, jedyne wakacje Twojego życia. Wspaniała przygoda, urokliwa przyroda i tchnienie historii.

Zobacz dalej

© 2024 SIRENA Diving Wszystkie prawa zastrzeżone

Zarządzanie stroną
selveco