Trademarks

ZNAKI TOWAROWE

Brak nazwy lub logo na tej liście nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw własności intelektualnej ustanowionych przez firmę SIRENA Diving w odniesieniu do nazwy bądź logo dowolnego ze swoich produktów, funkcji lub usług.

Wszelkie znaki towarowe umieszczone w witrynie SIRENA-Diving.com stanowią prawną i intelektualną własność jej twórców i prawnych właścicieli. Ich zamieszczenie i publikowanie w witrynie SIRENA-Diving.com nie jest związane z żadnych prawem własności firmy SIRENA Diving do tych znaków i nazw na rzecz firmy SIRENA Diving

Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostaną usunięte przez firmę SIRENA Diving z witryny SIRENA-Diving.com na wyraźne żądanie prawnych ich właścicieli.

Znak firmowy SIRENA-Diving, znak witryny SIRENA Diving.com są znakami stanowiącymi własność intelektualną firmy SIRENA-Diving a ich wykorzystanie i rozpowszechnianie bez zgody firmy SIRENA-Diving jest chronione prawem autorskim.

SIRENA Diving
Wojkowice, 01 maj, 2015

Wakacje życia

Niezapomniane, jedyne wakacje Twojego życia. Wspaniała przygoda, urokliwa przyroda i tchnienie historii.

Zobacz dalej

© 2024 SIRENA Diving Wszystkie prawa zastrzeżone

Zarządzanie stroną
selveco